Friday, March 10, 2017

Review: Hansa Liidu ajalugu. Varjatud ülemvõim

Hansa Liidu ajalugu. Varjatud ülemvõimHansa Liidu ajalugu. Varjatud ülemvõim by Gisela Graichen
My rating: 2 of 5 stars

Sain targemaks. Kohati oli põnev lugeda, mismoodi Keskaja Euroopas kaubandus rahvaid ja linnu ühendas.

Kuid sellel teemal oleks saanud kirjutada nii palju huvitavamalt. Peatükid ei ole omavahel väga hästi seotud (viis autorit on sellesse panustanud ja kirjutamise kvaliteet on varieeruv). Üldiselt pigem kuiv ja pigem akadeemiline tekst. Oli ka tunda, et kirjutasid puhtalt ajaloolis-humanitaaria taustaga inimesed, kelle arusaam majandusest ja ärist on võrdlemisi tagasihoidlik - Hansa Liidu kaubanduse sisemine dünaamika ei tulnud kusagilt kuigi hästi välja ja jäi väga pinnapealseks. Ka tõlge saksa keelest eesti keelde tundus kohati nõrk.

No comments: