Friday, January 16, 2015

Review: Islam ja diktatuurid, Venemaa ja Kesk-Aasia

Islam ja diktatuurid, Venemaa ja Kesk-Aasia
Islam ja diktatuurid, Venemaa ja Kesk-Aasia by Olev Remsu

My rating: 4 of 5 stars

Hästi, harivalt ja lõbusalt kirja pandud reisikirjad. Meeldis mõnus segu hetkemuljetest, ajaloost, isiklikest mälestustest Nõukogude ajast, huvitavatest dialoogidest ja autori poliitilistest ning ühiskondlikest mõtisklustest. Selles regioonis elanuna tekkisid mõni kord toredad samastumismomendid. Samuti on huvitav läbi terve raamatu jooksev islami teema, mis ei muutu samas liiga pealetükkivaks.

Samas on ülekohtune autori poolt nimetada Venemaad, Kasahstani ja Kirgiisiat diktatuurideks - need on pigem autoritaarse juhtimisstruktuuriga riigid. Natuke pealiskaudseks on jäänud just see poliitiline pool - kõiki riike paneb autor natuke ühte patta, nimetades kõiki Kesk-Aasia presidente türannideks. Samuti tundusid Koraanist ja Piiblist tsitaadid peatükkide alguses veidi kunstlikena.

Thursday, January 01, 2015

Review: A Christmas Carol


A Christmas Carol
A Christmas Carol by Charles Dickens

My rating: 4 of 5 stars


A great story to read during the Christmas holiday, reminding a very potential meaning of Christmas. This novel highlights good deeds versus ignorance and greed, importance of family and children versus drive for financial gains. The idea and the plot can be seen as a lead and inspiration for numerous Christmas related books and films having been made in decades after this book was published.

Once again, I enjoyed the writing style of Dickens.