Friday, January 16, 2015

Review: Islam ja diktatuurid, Venemaa ja Kesk-Aasia

Islam ja diktatuurid, Venemaa ja Kesk-Aasia
Islam ja diktatuurid, Venemaa ja Kesk-Aasia by Olev Remsu

My rating: 4 of 5 stars

Hästi, harivalt ja lõbusalt kirja pandud reisikirjad. Meeldis mõnus segu hetkemuljetest, ajaloost, isiklikest mälestustest Nõukogude ajast, huvitavatest dialoogidest ja autori poliitilistest ning ühiskondlikest mõtisklustest. Selles regioonis elanuna tekkisid mõni kord toredad samastumismomendid. Samuti on huvitav läbi terve raamatu jooksev islami teema, mis ei muutu samas liiga pealetükkivaks.

Samas on ülekohtune autori poolt nimetada Venemaad, Kasahstani ja Kirgiisiat diktatuurideks - need on pigem autoritaarse juhtimisstruktuuriga riigid. Natuke pealiskaudseks on jäänud just see poliitiline pool - kõiki riike paneb autor natuke ühte patta, nimetades kõiki Kesk-Aasia presidente türannideks. Samuti tundusid Koraanist ja Piiblist tsitaadid peatükkide alguses veidi kunstlikena.

No comments: