Sunday, July 24, 2011

A proper response to terror

"Om én mann kan vise så mye hat, tenk hvor mye kjærlighet vi alle kan vise sammen", en AUF-jente, sitert av statsministeren Jens Stoltenberg.

"If one man can show so much hatred, think how much love we all can show together", one AUF girl, cited by prime minister (of Norway) Jens Stoltenberg.

No comments: